Bảng giá

Trải nghiệm trong 14 ngày, không cần thẻ tín dụng

{{fee.text}} {{fee.text}}

{{fee.text}}

{{fee.description}}

{{formatMoney(fee.sub.amount/100, '$')}} / {{selectedPlanTime.alt}}
{{formatMoney(fee.sub.base_amount/100, '$')}} / {{selectedPlanTime.alt}} You save {{calculateSaved(fee.sub.base_amount, fee.sub.amount)}}%
  • Giới hạn chi tiêu: {{formatMoney(fee.sub.details.spending_limit, '$')}}
  • Số tài khoản quảng cáo: {{fee.sub.details.basic_features.ads_account}}
  • Tần suất thay đổi metric - {{formatFrequently(fee.sub.details.advance_features.metric_change_frequency)}}
  • Tần suất thay đổi giá kỳ vọng - {{formatFrequently(fee.sub.details.advance_features.expected_cost_change_frequency)}}
Credit
{{fee.text}}
{{selectedFeeType.text}}
Giới hạn chi tiêu question
Giới hạn được đặt lại mỗi tháng
{{formatMoney(fee.sub.details.spending_limit, '$')}} {{formatMoney(selectedFee.details.spending_limit, '$')}}

Chọn gói bổ sung ngân sách và xem ước tính chi phí

           
$

$5,000 - $10,000

$5,000/month

$ {{(spendingLimit + moreBudget).toLocaleString()}} / {{selectedPlanTime.alt}}

$ {{spendingLimit.toLocaleString()}} (miễn phí gói cao cấp) + $ {{moreBudget.toLocaleString()}} (bổ sung ngân sách)

Giới hạn chi tiêu được đặt lại hàng tháng

$ {{spendingCalculated.toLocaleString()}} / {{selectedPlanTime.alt}}
+ $ 19.8/gói chuyên nghiệp

(*) Hóa đơn thực tế trước khi thanh toán có thể khác tùy thuộc vào cách sử dụng hiện tại của bạn và phiếu giảm giá được áp dụng (nếu có)

Ước tính chi tiêu quảng cáo hàng tháng của bạn Giá gói ngân sách bổ sung
${{item.startPrice}} - ${{item.endPrice}} ${{item.value}}/ {{selectedPlanTime.alt}}

Câu hỏi thường gặp

{{faq.question}}

Bạn đã sẵn sàng gia tăng
ROI và ROAS quảng cáo chưa?

Bạn đã sẵn sàng gia tăng
ROI và ROAS quảng cáo chưa?